Privacybeleid


Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau (Duitsland)
Telefoon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-mail: information(at)lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Algemene informatie

Onze website verzamelt bij elke aanvraag automatisch algemene gegevens van de aanvrager, zogenaamde server-logbestanden. Deze geven bijvoorbeeld informatie over de gebruikte webbrowser of het besturingssysteem van de aanvrager, maar ook andere informatie, zoals welke serviceprovider is gebruikt. Dit soort informatie bevat, zonder uitzondering, geen informatie over de persoon die onze website bezoekt. Het zijn echter belangrijke en noodzakelijke technische gegevens die garanderen dat de website correct functioneert en wordt weergegeven op het betreffende apparaat. Deze anonieme gegevens worden door ons onderworpen aan een statistische analyse voor de optimalisatie van onze website en onze technologie.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die de informatie en instellingen van onze website, bijvoorbeeld voor een betere navigatie of correcte weergave, overbrengen naar de webserver van de bezoeker van de website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om virussen of malware naar pc's te verzenden. Cookies verzamelen niet-persoonlijke informatie zoals uw internetverbinding, besturingssysteem of IP-adres.
Deze gegevens worden zonder toestemming van de bezoeker van de website niet aan derden verstrekt of met persoonsgegevens in verband gebracht.
Een bezoek aan onze website is ook mogelijk zonder het gebruik van cookies. Omdat webbrowsers echter meestal zijn ingesteld op het automatisch accepteren van cookies, moet dit handmatig worden uitgeschakeld in de browserinstellingen. In de helpfunctie van de betreffende browser kunt u hier meer informatie over vinden. Als het gebruik van cookies wordt gedeactiveerd, kunnen individuele functies van onze website worden beperkt.

SSL-versleuteling

Wij gebruiken altijd up-to-date versleutelingsmethoden volgens de HTTPS-standaard, bijvoorbeeld SSL. Dit stelt ons in staat om overdracht van gegevens te beveiligen en de verzonden informatie te beschermen.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens die zijn verstrekt voor de registratie van een nieuwsbrief zullen niet worden gebruikt voor enig ander doel. Indien er behoefte is om contact op te nemen met de abonnee voor informatie over nieuws in de nieuwsbrief of registratie, kan dit gebeuren via e-mail.
Voor een effectieve registratie is daarom een geldig e-mailadres vereist. Voor een effectieve registratie gebruiken wij ook de "double opt-in"-procedure, die controleert of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres zelf de registratie heeft gedaan of de eigenaar er zelf mee instemt. Wij behouden de resulterende gegevens (uitsluitend informatie over het bestellen van de nieuwsbrief, het verzenden van de bevestiging e-mail, ontvangst van het antwoord). Deze gegevens zijn bestemd voor de verzending van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. De abonnee heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de opslag van persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief in te trekken. Dit is mogelijk via een link in elke nieuwsbrief, direct op onze website of via het contactadres aan het einde van dit privacybeleid.

Contactformulier

De gegevens van elk contact met ons, via e-mail of het contactformulier, die ten behoeve van dit contact zijn gemaakt, worden opgeslagen voor de verwerking van het verzoek of voor eventuele vervolgvragen.

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op de pc van de bezoeker worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. In de regel verwerkt en bewaart Google Inc. de verkregen gegevens in de VS. Wij hebben echter IP anonimisering geactiveerd op onze website. Dit betekent dat Google het IP-adres van bezoekers van de website in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte, zal inkorten. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het onverkorte IP-adres een Google-server in de VS bereiken, waar het uiteindelijk alsnog wordt verkort en zich daarmee in het bovengenoemde geografische gebied bevindt.
Wanneer wij Google Analytics toepassen, worden deze gegevens gebruikt om het gebruik en de activiteiten van de website te analyseren, in rapporten te presenteren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres van de websitegebruiker dat naar Google Inc. wordt doorgestuurd, wordt niet met andere informatie van Google Inc. samengevoegd.

Elke webbrowser biedt de mogelijkheid om de instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen of het gebruik ervan uit te schakelen. In geval van deactivering is het echter mogelijk dat de bezoeker van de website niet alle beschikbare functies van de website volledig kan gebruiken. De browser-plug-in, die kan worden gedownload en geïnstalleerd onder de volgende link, voorkomt dat de informatie over het gebruiksgedrag van de websitebezoeker die wordt gegenereerd door cookies, wordt geregistreerd of verder wordt verwerkt door Google Inc: Browser-plug-in om Google Analytics uit te schakelen.

Door op de volgende link te klikken, kan ook worden voorkomen dat Google Analytics gegevens op deze website verzamelt. Hierbij wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd op het eindapparaat van de bezoeker. Zolang deze cookie in de webbrowser geactiveerd is, worden de activiteiten van Google Analytics in deze webbrowser voorkomen.

Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt verricht. Hierbij analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker de website bezoekt. Voor analyse gebruikt reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de bezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verkregen gegevens worden doorgegeven aan Google.
De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers worden niet op de hoogte gesteld dat een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang om zijn webdiensten te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde dataverzameling en tegen spam. Indien een passende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming is op elk moment intrekbaar.

Meer informatie over Google reCAPTCHA kunt u vinden in de Google-privacybeleid en de Google gebruiksvoorwaarden op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Google Analytics uitschakelen(De cookie is succesvol ingesteld, om Google Analytics te reactiveren, klik op de volgende link:
Google Analytics activeren)

Het gebruik van Adobe Typekit

Wij gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Via deze dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. krijgen wij toegang tot een bibliotheek met lettertypen. Om deze lettertypen op onze website te kunnen gebruiken, moet de webbrowser van de bezoeker het lettertype downloaden van een Adobe-server in de Verenigde Staten. Hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker naar Adobe verzonden. Het privacybeleid van Adobe is beschikbaar op: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken de Google Maps API om geografische informatie te visualiseren. Google Inc. verzamelt en verwerkt gegevens van websitebezoekers over het gebruik van kaartfuncties. Het privacybeleid van Google Inc. kunt u vinden op de volgende link: policies.google.com/privacy
Elke gebruiker kan zijn persoonlijke instellingen voor het verzamelen en verder verwerken van zijn informatie in de instellingen voor gegevensbescherming vastleggen.
De bovenstaande link geeft u ook verschillende instructies voor het aanpassen van uw eigen informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google-producten.

Geïntegreerde YouTube-video's

Wij gebruiken geïntegreerde ('embedded') YouTube-video's op onze website. De betreffende plug-ins worden geleverd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA94066, VS. De geactiveerde YouTube-plug-in verbindt de website met de YouTube-servers wanneer u deze bezoekt. Hiermee kan YouTube bijhouden welke websites een gebruiker bezoekt. Een persoonlijke toewijzing van het surfgedrag is mogelijk zolang de gebruiker is ingelogd op zijn YouTube-account. Dit kan worden voorkomen door u vooraf uit te loggen.
YouTube maakt gebruik van de activiteit van cookies zodra een video wordt gestart om informatie te verkrijgen over het gebruiksgedrag van de consument.
Het uitschakelen van cookies voor het Google-Ad-programma voorkomt ook dat YouTube dergelijke cookies gebruikt. YouTube maakt echter gebruik van extra cookies om toegang te krijgen tot niet-persoonlijke gegevens. Dit kan worden voorkomen door de opslag van cookies in de browser te blokkeren.
Het privacybeleid van YouTube kan worden bekeken op: policies.google.com/privacy

Geïntegreerde Vimeo-video's

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die uitgerust is met een Vimeo-video, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Hierbij wordt aan de Vimeo-server gemeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet ingelogd bent bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als u ingelogd bent in uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.
Vimeo maakt gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting) om de websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is van belang voor een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is verleend, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG en § 25 lid 1 TTD-GW, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat in de zin van de TTD-GW. De toestemming is te allen tijde intrektelijk.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt ondersteund door de standaardovereenkomstkladverslagen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "gerechtvaardigde bedrijfsbelangen". Hier vindt u meer informatie: https://vimeo.com/privacy.

Voor verdere informatie over het beheer van gebruikersgegevens verwijzen we u naar het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

Uw rechten omvatten zowel het mogelijke verzoek om informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en de correctie, blokkering of verwijdering ervan. De voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties is uitgesloten van het recht op verwijdering. Voor het uitvoeren van uw rechten dient u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het einde van dit privacybeleid.
Als u gegevens wilt blokkeren, moeten de geblokkeerde gegevens voor controledoeleinden in een beveiligd bestand worden opgeslagen. Voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te archiveren, kunt u ook gebruik maken van uw recht op verwijdering. Als een dergelijke bewaarplicht van toepassing is, is het niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen. Uw gegevens kunnen in dat geval worden geblokkeerd.
U kunt ons vragen om, met werking voor de toekomst, uw toestemming te wijzigen of in te trekken.

Veranderingen in het privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat deze informatie over gegevensbescherming altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om deze verklaring indien nodig te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in het geval van wijzigingen aan onze diensten of bij nieuwe diensten. Op dit moment geldt voor elk bezoek aan de website het actuele privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor de gegevensbescherming beantwoordt graag uw vragen over de gegevensbescherming en de hierboven vermelde informatie. U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen:

Sina Janik
Zehstraße 2
95111 Rehau (Duitsland)
Telefoon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-mail: datenschutz(at)lamilux.de