Contact Regelsystemen voor gebouwen

Andreas Grimm

+49 9283 595-248

LAMILUX regelsystemen voor gebouwen

Besturingsoplossingen voor uw brandbeveiligings-, rookafvoer- en veiligheidstechnische eisen


Totaaloplossingen voor de rookafvoer

Als systeemintegrator koppelen en automatiseren wij elementen en rookafvoeroplossingen als deelgebied van de preventieve brandbeveiliging en de klimaatoptimalisering. Deze worden door ons gekoppeld aan de centrale brandmeldinstallatie en het gebouwbeheerssysteem. 

Onze besturingsoplossingen gaan van een eenvoudige natuurlijke rookafvoer voor objecten en trappenhuizen tot aan mechanische oplossingen voor de rookafvoer bij allerlei projecten. Bijzondere oplossingen leveren wij bovendien als totaalpakket voor rookafvoer met behulp van overdruk en voor RDA-installaties.

Volledige evaluatie en realisatie van installaties voor:

 • NRA - Natuurlijke RookAfvoer
 • MRA - Mechanische RookAfvoer
 • RDA - Rook Druk Afvoer (bijv. voor trappenhuizen)
 • BVK - Brand VeiligheidsKlep (besturing)
 • RVG - Rook VeiligheidsGordijn (besturing)

NRA – natuurlijke rookafvoer met daglicht en ventilatiefunctie

LAMILUX regelsystemen voor gebouwen


LAMILUX NRA-oplossingen

Voor de natuurlijke rookafvoer kunt u, naast de gecertificeerde veiligheidstechnische rook- en warmteafvoerinstallaties van LAMILUX, ook beschikken over onze uitgebreide know-how voor de planning en integratie van besturingstechniek in uw gebouwen. 

Veiligheid

 • Voorkomen dat vluchtwegen vol rook staan
 • Automatische en handmatige bediening
 • Ontwikkeling en installatie van elektrische en elektro-pneumatische RWA-besturingen
 • Opening en rookafvoer zonder permanente stroomvoorziening

Energie-efficiëntie

 • Natguurlijke be- en ontluchting / nachtkoeling in normaal bedrijf
 • Inval van daglicht als extra voordeel

Systeemdetails

 • Integratie van brandmelders, hand- en thermische activering en uitgebreide brandmeldinstallaties
 • Elektrische en pneumatische aansturing van de openingsaggregaten en RWA-kleppen in daken en gevels
 • Besturingen als stand-alone oplossing of koppeling / integratie met gebouwbeheerstechnieken
 • Integratie van eigen of beschikbare noodstroomvoorzieningen
 • Complete installatie en verkabeling

MRA – mechanische rookafvoer voor beneden- en tussenverdiepingen

LAMILUX regelsystemen voor gebouwen


Voor de mechanische rook- en warmteafvoer (MRA) gebruikt LAMILUX rookafvoerventilatoren en eigen besturingsoplossingen. Deze techniek heeft zich in de praktijk vele malen bewezen als een effectieve variant voor de afvoer van rook. Deze MRA-installaties zorgen bij brand met name in geneste gebouwen en ingesloten delen van gebouwen voor een snelle afvoer van giftige rookgassen. Een combinatie van in een netwerk opgenomen MRA- en NRA-installaties (natuurlijke rook- en warmteafvoer) is te allen tijde mogelijk en deels ook nodig.

Veiligheid

 • Efficiënte rookafvoer voor ingesloten delen van een gebouw
 • Afvoer van grote volumes
 • Gebruik voor koude rookafvoer
 • Geforceerde afvoer van rookgassen (bijv. afvoer uit vluchtwegen) 

Systeemdetails

 • Plaatsing van de rookafvoerventilatoren
 • Plaatsing van de mechanische / natuurlijke beluchting
 • Ontwerp van de besturing van alle rookafvoerventilatoren, brandveiligheidskleppen, beluchtingselementen
 • Dimensionering van de bekabeling

THS / RDS – rookbeveiliging met een drukinstallatie is het veiligste rookafvoersysteem voor trappenhuizen en brandweerliften waarvoor strengere veiligheidseisen gelden

LAMILUX regelsystemen voor gebouwen


De inbouw van een systeem voor de rookafvoer in trappenhuizen en brandweerliften, waarvan kan worden aangetoond dat het betrouwbaar werkt, is een belangrijk voorschrift van de Duitse Landesbauordnungen (Bouw- en Woningtoezicht). Vooral trappenhuizen met strengere veiligheidseisen of bijzondere bouwkundige omstandigheden (ingesloten, deel van een hoog gebouw, één vluchtweg, etc.) dienen een extra veilige rookafvoer te hebben. LAMILUX levert voor luchtverversings- en RDA-installaties een compleet systeem, dat altijd voor elk object apart wordt ontworpen.

Veiligheid

 • Voor het object specifieke berekening van drukverlies en luchtverplaatsing voor de lay-out van de installatie (ventilator, kanalen, schachten)
 • Onafhankelijk van het elektriciteitsnet door een noodoomvoorziening en bekabeling voor het in bedrijf houden van de installatie.
 • Complete systeemoplossing (van ventilator en besturing tot de benodigde aan- en afvoerelementen)
 • VdS-geteste besturingskern en ook andere geteste systeemcomponenten
 • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie, respectievelijk redundantie indien bouwkundig vereist

Energie-efficiëntie

 • Natuurlijke be- en ontluchting via uitstroomelement in trappenhuis

Systeemdetails

 • Ventilator(en)
 • Besturing met ventilator-toerentalregeling
 • Noodstroomvoorziening
 • Drukvoelers en bedieningsmechanismen
 • Aandrijftechniek voor beschikbare Uitstroomkleppen
 • Instroomkleppen voor uitstroomschachten
 • Uitstroomelementen voor trappenhuis en uitstroomschachten als geteste rookafvoerapparaten voor zeer grote dwarsdoorsnede-oppervlakken

 

Contact Regelsystemen voor gebouwen

Andreas Grimm

+49 9283 595-248