Impressum


LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
D-95111 Rehau
Telefoon: +49 (0) 9283 / 595 0
Fax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: information@lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Directie: Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz

Kantoor van inschrijving: Gerechtshof

Registernummer: HRA 106
 

BTW-nummer volgens § 27 van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE 132946965

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 18 lid 2 van de Duitse Mediastaatsverdrag (MStV): Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz (adres als hierboven)

Vrijwaring


aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij benadrukken, dat de inhoud van onze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om afzonderlijke delen of de volledige inhoud van onze webpagina’s zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen.

externe verwijzingen en links

Voorzover onze website links naar websites van derden of inhoud van derden bevat, attenderen wij u erop, dat wij hierop geen invloed hebben qua inhoud en presentatie. Derhalve is uitsluitend de externe aanbieder verantwoordelijk voor deze inhoud. Een regelmatige controle vindt niet plaats. Zodra wij echter kennis krijgen van onrechtmatige of aanstootgevende inhoud, zullen wij deze externe verwijzingen/links direct verwijderen.

auteursrecht/copyright

De door ons gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht/copyright. Alle rechten met betrekking tot de geboden inhoud berusten bij ons of de betreffende licentiegevers. De vermenigvuldiging of het gebruik van de geboden inhoud vereist onze voorafgaande goedkeuring.

Conformiteit met de “wet gelijke behandeling”


De op deze website gebruikte mannelijke vorm omvat natuurlijk ook de vrouwelijke vorm. Van het gebruik van beide geslachtsvormen wordt alleen afgezien ter wille van een betere leesbaarheid van de tekst.